Modelovereenkomsten

Bouwprofs Interim werkt met volgens de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) goedgekeurde modelovereenkomsten. Deze zorgen ervoor dat opdrachtgevers geen loonheffingen hoeven in te houden en betalen. Bouwprofs Interim maakt daarbij gebruik van een tussenkomstmodel.

Zo staan wij ervoor in dat de overeenkomst voldoet aan alle richtlijnen en er geen dienstbetrekking ontstaat. De opdrachtgever hoeft zich dus geen zorgen te maken over naheffingen. En de zelfstandige kan zich volledig richten op de klus waarvoor hij is ingehuurd. We zorgen altijd voor een contract dat optimaal is voor alle betrokken partijen.
Dat is dus altijd maatwerk.

Het volgende kun je van Bouwprofs Interim verwachten:

  • Nieuwe en uitdagende projecten in jou regio;
  • Wekelijkse creditfacturen;
  • Een modelovereenkomst;
  • Bewijzen van de belastingdienst.

Je kunt deze documenten zelf inzien bij onze downloads of opzoeken via mijn bouwprofs interim.

Ondernemerscheck

Voor opdrachtgevers is het belangrijk om te weten of een opdrachtnemer voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan ondernemerschap. Ook voor de opdrachtnemer is dat belangrijk. Bijvoorbeeld om te weten op welke aftrekposten je recht hebt.
De Ondernemerscheck van de Belastingdienst is een handige tool die een indicatie geeft van of je wel of geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.